ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРИБА» (код ЄДРПОУ 04689046) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРИБА» відбудуться 01 серпня 2017 року о 13год.00хв. за адресою: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, буд.66 (адміністративний будинок, кімн.202).

 

      Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 01 серпня 2017р. о 12-00год., закінчення о 12-50год.

      Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.

      Дата складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах –  на 24 годину 26.07.2017р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.     Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА» (далі Товариство) та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.     Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів Товариства.

3.     Визначення способу голосування з питань порядку денного.

4.     Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, відповідальних за підписання Статуту та здійснення дій щодо його реєстрації.

5.     Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

6.     Прийняття рішення про схвалення Товариством значних правочинів, які були вчинені Товариством з 21.12.2016 року до 01.08.2017 року.

 

З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до проведення позачергових  загальних зборів можна ознайомитись  за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.-т, буд.66, (адміністративний будинок, кімн.202), у робочі дні з 9-00 до 16-00год.

 

       Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна.  Телефон для довідок: 249-02-86.

    

       Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ukrryba.com.ua/          

         

         Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті Відомості НКЦПФР №118(2623) від 26.06.2017р.