НОВИНИ САЙТУШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!


     ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРРИБА» (код ЄДРПОУ 04689046) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРРИБА» відбудуться 21 грудня 2016 року о 17год.00хв. за адресою: 03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект, буд.66 (адміністративний будинок, кімн.202).

     Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації – 21 грудня 2016р. о 16-00год., закінчення о 16-50год.
     Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування, оформлену згідно чинного законодавства.
     Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – на 24 годину 15.12.2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРРИБА», (далі «Товариство»), визначення способу голосування з питань порядку денного.
2. Про схвалення значних правочинів за участю Товариства.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами Товариства.

     З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці до проведення позачергових загальних зборів можна ознайомитись за адресою: м.Київ, Повітрофлотський пр.-т, буд.66, (адміністративний будинок, кімн.202), у робочі дні з 9-00 до 16-00год.

     Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Глотова Вікторія Володимирівна. Телефон для довідок: 249-02-86.

     Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР 11 листопада 2016р. №-216(2470).

     Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.
     
   
   
   
   
   
   
    Генеральний директор ПРАТ «УКРРИБА» ГЛОТОВА В.В.